Giờ của bạn
Giờ máy chủ

Hai Lý Do Không Vào Được Game:

1. Bạn chưa tắt phần mềm Virus

2. Nếu là Win 7 -> Bạn cần DEP main.exe

 

  • Bước 1:  Chọn Control Panel -----> System -----> Advenced System Settings , sẽ hiện cửa sổ System Properties.

 

  • Bước 2: Chọn Advenced -----> Settings , khi đó xuất hiện cửa sổ Performance Options -----> Chọn Visual Effects -----> Adjust for best performane -----> Apply.

 

  • Bước 3: Chọn Data Excusion Prevention -----> Turn on DEP for all programs ... -----> Add và tìm file main.exe của game, chọn và open sẽ xuất hiện main tại cửa sổ Select -----> Apply và OK là xong.